PEGADAS de SEGUNDO EP

 En SEGUNDO DE EP estiveron traballando sobre o CONSUMO. Cales son as cousas que consumen os nosos alumnos? Cales son os desperdicios que deixan as nosas compras?
Son algunhas das preguntas que se fixeron na aula.